powrót do oferty

Dynamiczna Stabilizacja Neuromięśniowa (DNS)

Kiedy może ci pomóc?

Na czym polega?

To innowacyjny sposób stosowany w fizjoterapii, dedykowany zarówno niemowlętom, dzieciom, jak i dorosłym. Jej twórcą jest profesor Pavel Kolar. DNS opiera się na dostosowaniu do indywidualnego stanu pacjenta i obejmuje różnorodne ćwiczenia. Umożliwia odróżnienie poprawnych zachowań od zaburzonych wzorców ruchu. Celem terapii jest optymalizacja sił wewnętrznych mięśni, wpływających na kręgosłup i/lub inne stawy, co przekłada się na efektywność ruchu. Metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń neurologicznych, ortopedycznych i pediatrycznych.

Jak to działa?

Terapia koncentruje się na przywracaniu stabilizacji ciała poprzez odpowiednie ćwiczenia, uwzględniając wszystkie układy zmysłowe. DNS jest skuteczny zarówno u pacjentów z zaburzeniami ruchu, neurologicznymi, jak i ortopedycznymi. Unikalność metody polega m.in. na mniej wyczerpującym podejściu do pacjenta, co sprawia, że jest często stosowana u dzieci, osób starszych oraz pacjentów o ograniczonej zdolności do intensywnych ćwiczeń, jak np. pacjenci onkologiczni. 

PRZECIWWSKAZANIA​