zdrowy.ruch@gmail.com
Rejestracja: 600 451 567

Kinesiology taping

Japoński system bawełnianych taśm klejonych na ciało pacjenta. Jak sama nazwa wskazuje „kinesio” wywodzi się z kinezjologii, czyli nauki o ruchu. Stąd tak wiele poświęca się w tej metodzie funkcji mięśni i ruchowi. Naklejenie plastra aktywizuje układ nerwowy i pobudza daną tkankę krązeniowo a tym samym wspomaga jej zdolności do samoleczenia.
Dzięki różnym aplikacjom możemy wpłynąc na rozluźnienie danej tkanki , jej stabilizację ( np. Więzadło ) czy nawet drenaż  – ewakuacja krwiaka pooperacyjnego, obrzęk limfatyczny. Metoda ta daje szerokie możliwości wspomagania manualnej pracy fizjoterapeuty, utrwalając wczęsniejsze rezultaty terapii.